Jednooczny Pracownik biurowy a KAT B

by ADAM
(Białystok, Podlaskie, Polska)

Normy stereopsji dla prawa jazdy kategorii B

Normy stereopsji dla prawa jazdy kategorii B

Witam Panie Darku. Jestem pracownikiem biurowym. Posiadam prawo jazdy KAT. B. Nie dowidzę od urodzenia na Lewo oko. Według lekarzy mogę mieć tylko prawo jazdy KAT B, gdyż jestem w zasadzie jednooczny. Ostatnio zmienione mi zakres obowiązków. Wg nowego zakresu obowiązku /z poza praca biurową/ powinienem dostarczać klientom decyzję/umowy do domu lub dojeżdżać w teren na spisanie protokołu.

Praca nie wymusza transportu innych ludzi. Sam mam dojeżdżać do zakładu pracy i czasami dostarczać ludziom dokumenty. Dojeżdżać do nich w celu zakończenia spraw.

W przeszłości dostałem w kość za tą wadę i nie dostałem się do upragnionej pracy. Zmiana zakresy obowiązków wymusza na pracodawcy zwrot kosztów za zużyte paliwo gdyż poruszałbym się swoim samochodem prywatnym.

Przez co mam być skierowany na badanie typu psychotesty, itd. W związku z ciężkimi doświadczeniami w przeszłości proszę o informacje, czy niedowidząc ja jedno oko od urodzenia i posiadając prawo jazdy Kategorii B mogę prowadzić pojazd KAT B zawodowo, np: dostarczyć umowę, decyzje dla klienta. Proszę o odp na adres email: ad...@gmail.com
Dziękuję.Moja odpowiedź
@Po zmianie przepisów widzenie obuoczne nie jest bezwzględnie wymagane u pracowników, kierowców kategorii B. Co do ostrości wzroku i pola widzenia, jest to tzw drugi poziom wymagań, który masz objaśniony w tabelce poniżej. Oczywiście zadecyduje badanie okulistyczne oraz lekarza medycyny pracy, który podejmuje ostateczną decyzję i wydaje orzeczenie lekarskie dla danego pracownika kierowcy..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.