Jednooczni

by Karolina
((Śląsk) )

Widzenie przestrzenne na kategorię B prawka

Widzenie przestrzenne na kategorię B prawka

Zapisałam się na prawo jazdy, zdałam test wewnętrzny jednak bez badania lekarskiego nie mogę rozpocząć jazd.

Okulista nie chce mi wydać zezwolenia, gdyż mam -1,5 na lewe oko i 0,5 na prawe i klasyfikuje się do osób jednoocznych. Od dziecka praktycznie nic nie widzę na lewe oko, ale żyję z tym i nie sprawia mi to problemów.

Podobno w tym roku weszły przepisy że do ukończenia 20 roku życia, takie zaświadczenie nie zostanie wydane. Mam Dopiero 19 lat.

Czy istnieje możliwość, żeby to zaświadczenie mimo wszystko dostać? Czy to zależy od okulisty?

Odpowiedź
Orzeczenia na kursy prawa jazdy wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców, a nie lekarz okulista.

Właściciel szkoły jazdy w tym momencie przyjął Panią bezprawnie na kurs!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.