Jakie orzeczenie lekarskie kierowcow

by Marek
(Brzeg Dolny)

Zasady i zakres badań kierowców zawodowych

Zasady i zakres badań kierowców zawodowych

Jakie orzeczenie lekarskie powinien dostać kierowca zawodowy?

Witam
Mam pytanie gdyż pogubiłem się już w tych wszystkich orzeczeniach zaświadczeniach etc...

W 2006r zrobiłem prawo jazdy kat C. W kraju, w którym pracowałem nikogo nic więcej nie obchodziło, w w zeszłym roku wróciłem do PL.

Rozpocząłem kurs na kat E, który po nieszczęśliwym nie groźnym ale dolegliwym wypadku ukończyłem miesiąc temu, po czym zrobiłem kurs na przewóz rzeczy no i nie wiem co za zaświadczenia i badania muszę przejść.

Mam orzeczenie lekarskie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów B,BE,C,CE, orzeczenie.....na podstawie art 122 ust1 pkt1 ustawy z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchy drogowym (dz U z 2003 nr 58poz 515)... i w związku z tym moje pytanie.

Jakie badania lub orzeczenia są mi potrzebne do podjęcia pracy jako kierowca w PL, zgodnie z posiadanymi kategoriami prawa jazdy??? Z góry dziękuję za odpowiedź..

Odpowiedź
Wymagane są dwa orzeczenia wydane na postawie Ustawy o Transporcie Drogowym:

Stwierdzają one brak przeciwwskazań: zdrowotnych/psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Z tego wynika, że czeka Pana powtórne badanie lekarskie oraz psychologiczne {tzw psychotesty}.

Jest to inna treść orzeczenia niż otrzymanego wcześniej.
P.S.
Ponieważ wzór orzeczenia lekarskiego nie jest nigdzie określony, jest to obiektem najróżniejszych interpretacji urzędniczych po wydziałach komunikacji.

Zasada ogólna jest prosta:
Im mniejszy wydział komunikacji, tym dany urzędnik ma więcej do powiedzenia w terenie.

Comments for Jakie orzeczenie lekarskie kierowcow

Average Rating starstar

Click here to add your own comments

May 07, 2012
Rating
starstar
a to drugie
by: Antoś Gipl

a jakie jest drugie orzeczenie, bo mowa o dwóch

---
http: //gipl.tk

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.