Jakie badania na operatora wozka

by Karolina
(Warszawa)

Zakres badań dla pracy operatora wózka widłowego

Zakres badań dla pracy operatora wózka widłowego

Jakie badania na operatora wózka widłowego?

Witam, nie wiem, czy mógłby mi Pan pomóc, ale chciałam się dowiedzieć na podstawie jakich przepisów operator wózka widłowego musi robić psychotesty?

Może orientuje się Pan co z psychotestami, które w dacie ważności mają; wpis: "wg obowiązujących przepisów" - bo nasz BHP nie bardzo potrafi mi powiedzieć, czemu miałabym je robić po raz kolejny?

Mówi, że teraz zaświadczenia o psychotestach są wystawiane z datą ważności, np na rok albo dwa... To prawo działa wstecz? Pozdrawiam,

Moja odpowiedź
@Badania psychotechniczne są zlecane przez lekarza medycyny pracy dla operatorów wózków widłowych, jako wynikające z zakresu dla prac wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.
Widzenie przestrzenne operatorów
Badania psychotechniczne/psychologiczne są wymagane przy badaniu wstępnym. Jeżeli operator wózka nie potrafi udokumentować wcześniejszego przejścia tych badań, to musi je powtórzyć. Dzieje się tak często jak zostało zagubione orzeczenie psychologiczne lub nastąpiła zmiana Przychodni badającej pracowników. Wtedy Nowa placówka nie ma w dokumentacji medycznej wszystkich poprzednich konsultacji /w tym psychologicznej/.

Podstawą prawną jest tutaj Kodeks pracy i jego akty wykonawcze.

Jakie badania na operatora wózka widłowego?
Jeżeli przeszedłeś badania wstępne lub okresowe na operatora wózka wysokiego unoszenia, to koniecznie podziel się z Nami, jak one wyglądały.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.