Istnienie przeciwwskazań psychologicznych -Kiedy kolejny termin?

by Iwona
(gdzieś w Polsce)

Pouczenie na orzeczeniu psychologicznym kierowców

Pouczenie na orzeczeniu psychologicznym kierowców

Kiedy możesz się badać psychologicznie na kierowcę zawodowego, jak otrzymałeś orzeczenie negatywne i nie odwołałeś się w ustawowych terminach /14 dni od otrzymania dokumentu/?


05-01-2015 r. do uzyskania PKK na kat. C kierowca otrzymał orzeczenie psychologiczne z istnieniem przeciwwskazań psychologicznych zgodnie z art. 82 ust.1 pkt 1 (nie odwołał się)


26-01-2015 r. poszedł do innej pracowni psychologicznej i otrzymał orzeczenie psychologiczne z brakiem przeciwwskazań psychologicznych (82 ust.1 pkt 1) i z tym orzeczeniem poszedł po PKK.


Do wydziału komunikacji została przesłana kopia orzeczenia z istnieniem przeciwwskazań psychologicznych a przy PKK jest orzeczenie z brakiem przeciwwskazań.

Po 20 lipca 2014 r. - po otrzymaniu orzeczenia z istnieniem przeciwwskazań psychologicznych - kiedy można poddać się badaniom psychologicznym?


(zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem Min.Zdr. dopiero po upływie 1 roku można było poddać się badaniom - a jak jest teraz?).
Dziękuję za odpowiedź
Iwona

Moja Odpowiedź
Nie znalazłem w Ustawie o kierujących pojazdami oraz w akcie wykonawczym, jakim jest rozporządzenie dotyczące badań psychologicznych kierowców możliwości jakiegoś powtórnego badania w innych terminach, poza ponownym w terminach i trybie odwoławczym w WOMP.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.