Hiperglikemia u kierowcy?

by Roman
(Birmingham)

Karta kierowcy chorego na cukrzycę

Karta kierowcy chorego na cukrzycę

Po stwierdzeniu przez urząd choroby tzw. Cukrzyca typu 2 przy odnawianiu prawa jazdy na ciężarówki i autobusy dostałem odmowę prawa jazdy .

w orzeczeniu stwierdzono ze mając hipoglikemie nie mogę prowadzić więcej (z wyjątkiem własnego samochodu)jednakże, z tego co ja się orientuję, to ja mam hiperglikemię.

A to znacząca różnica Czy w Polsce są jakieś zakazy odnośnie Hiperglikemii
prosił bym o odpowiedz; mój adres mailowy...

Moja odpowiedź
Prawo jazdy zawodowe a Cukrzyca
Z opisu wynika tutaj słaba wiedza na temat tej choroby. Nie wiem, czy ta hiperglikemia jest spowodowana brakiem leczenia cukrzycy, czy złą kontrolą glikemii cukrzycy leczonej.

Jeżeli, jest to cukrzyca nieleczona z hiperglikemią, to jeżeli nie poddaje się ona leczeniu niefarmakologicznemu, to wcześniej czy później zostaną zastosowane doustne leki przeciwcukrzycowe lub nawet insulina.

Możliwym powikłaniem stosowania tych preparatów jest hipoglikemia, która oprócz zagrożenia życia kierowcy ciężarówki, stanowi poważny problem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego /w tym innych użytkowników dróg/.

W Polsce sprawa badań kierowców każdej kategorii i chorujących na cukrzycę jest bardzo sformalizowana. Obowiązuje konsultacja diabetologiczna, oceniająca między innymi wiedzę pacjenta oraz zdolność kontrolowania glikemii /w tym i hiperglikemii/.

Jest więc mało prawdopodobne, aby kierowca, któremu zabrano prawko w Anglii, jakimś cudem udało się przejść badania w Polsce.

Nie wykluczam jednak, że po unormowaniu poziomów cukru we krwi oraz pozytywnej opinii specjalisty diabetologa, powrót do pracy jest możliwy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Cukrzyca a prawo jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.