HDS Wroclaw - kurs: niskie ceny i koszt szkolenia

by Darek
(Wrocław)

HDS Wrocław - kurs: niskie ceny i koszt szkoleń w Kursancie na Tarnogajskiej 5/9 . Sprawdź jak to wygląda na naszych filmach.

https://www.youtube.com/watch?v=jNQHPTcZQPY

Dzień dobry, jesteśmy na szkoleniu praktycznym z obsługi żurawi samojezdnych, tutaj jest kolega kursant, który będzie się tego uczył. Mamy sprzęt, na którym ćwiczymy.

Ćwiczenie będzie polegało na tym, że kolega ma przygotować żuraw do pracy, czyli: rozsunąć stabilizatory, podeprzeć podpory oraz potem z pozycji transportowej żuraw ma wziąć oponę z tego pachołka i postawić na tym kubełku. Wszystkie czynności proszę wykonywać wolno i z pełną precyzją. I tak mniej więcej będzie wyglądał egzamin. Dziękuję i teraz będziemy obserwować pracę kolegi, proszę.

Wejście na stanowisko sterowania, tutaj pan, który jest operatorem tego żurawia krótko poinstruuje co i jak jest w tym żurawiu. Zaznajamia z przyrządami do sterowania i teraz kursant będzie miał samodzielnie przygotować żuraw do pracy.

Widzimy wysuwa stabilizatory, wystarczy. Teraz ma podnieść podpory na taką wysokość, aby koła nie oderwały się od ziemi, ale maszyna uzyskała wystarczającą stabilność do pracy. Jeszcze troszeczkę i jest to na razie wystarczające. Tam na stanowisku sterowania jest poziomica, która wskazuje czy żuraw jest właściwie ustawiony.

I teraz z pozycji transportowej ten żuraw ma być podniesiony i kursant będzie przenosił ten ładunek, czyli w tym wypadku opona ze względów bezpieczeństwa, która nie stworzy zagrożenia. Z nad tego pachołka pójdzie na kubeł.

Teraz pokazuje jak obraca się głowica z chwytakiem- urządzeniem chwytającym. I te wszystkie czynności mają być wykonywane bardzo powoli, żeby nie doszło do rozchwiania urządzenia chwytającego z ładunkiem oraz samego urządzenia chwytającego.

Tutaj widzimy on obraca żuraw, musi zwrócić uwagę na przeszkody jakie ma po drodze, czyli te pachołki z tyczkami. I tutaj teraz ma ustawić nad oponą, opuścić i chwycić tę oponę. Tutaj każdy z kursantów wykonuje jakieś dodatkowe ruchy, żeby zaznajomić się z tym urządzeniem w jaki sposób to działa i opanować w wystarczający sposób, żeby to dobrze wyszło na egzaminie.

Widzimy opuszczanie, opuszczanie jak na razie idzie dość dobrze, bo nie za szybko, w miarę precyzyjnie. Musi sobie jeszcze ustawić, troszeczkę wysunąć do przodu. Oj, nie w tę stronę. Te ruchy ustawiające powinny być na tyle wysoko, żeby nie doszło do kontaktu z tym pachołkiem.

Tutaj wysunął i teraz wystarczy opuścić i ścisnąć oponę. W tym ćwiczeniu przede wszystkim liczy się to, żeby operator robił te wszystkie czynności powoli, z pełnym opanowaniem, żeby nie doszło do niekontrolowanych ruchów urządzenia.


Teraz zostało to podniesione i trzeba położyć to tak na tym kuble od śmieci, który jest pusty i bardzo lekki, żeby nie doszło do wywrócenia. On sobie jeszcze troszeczkę poprzesuwa, żeby zapoznać się jak działa to urządzenie.

Tutaj troszeczkę za szybko, trochę to mu rozchwiało się, ale jak na początek jest to wszystko w miarę dobrze. Tutaj widzimy, że ten kursant wykonuje dwa ruchy jednocześnie, jak na razie idzie mu to w miarę dobrze. I teraz położenie opony na kuble, troszeczkę centralnie mu to nie wyszło, ale wystarczająco jest. I teraz odpuszczenie opony, podniesienie chwytaka i złożenie wysięgnika do pozycji transportowej.

I zakończenie polega na złożeniu wszystkich elementów, czyli podniesieniu podpór i wsunięciu stabilizatorów. Teraz trzeba przenieść chwytak nad burtami.

Troszeczkę za wysoko. Ustawić wzdłuż skrzyni ładunkowej, przycisnąć do ściany przedniej oraz opuścić do przodu. Należy pamiętać, że przenosimy ciężary i chwytak na wysokości minimalnej tak żeby ten ciężar, jeżeli nie jest wymagane, żeby był przenoszony przez przeszkody, był na wysokości minimalnej, żeby w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku ten ładunek spadł z jak najmniejszej wysokości.

I opuszczanie teraz wysięgnika do pozycji transportowej. Teraz jeszcze dosuniecie go do ściany przedniej i złożenie podpór i wsunięcie stabilizatorów. I na tym polega to ćwiczenie, jest to zakończenie ćwiczenia i następny kursant będzie ćwiczył to samo. Dziękuję.

HDS Wrocław - kurs: niskie ceny i koszt szkoleń w Kursancie na Tarnogajskiej 5/9

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na operatora wózka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.