Głuchota a badania na broń

by Jarek
(polska,Łódź)

Witam mam takie pytanie, nie słyszę na jedno ucho, czy mam szanse na otrzymanie pozwolenia na bron do celów sportowych?
Jarek.Moja odpowiedź
Decyzję podejmuje konkretny lekarz i od jego uznania zależy wynik końcowego orzeczenia.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.