Gabinet okulistyczny Wroclaw

by Dariusz
(Wrocław Fabryczna)

Gabinet okulistyczny Wrocław rejestracja 601 775 123.

Od Pracownia Psychologii Transportu we Wrocławiu

Przez długi okres lekarze okuliści z gabinetu przy ulicy Kmicica 3 świadczyli usługi jedynie dla potrzeb medycyny pracy. Związane to było z koniecznością sprawnego obsłużenia pracowników firm, z którymi podpisano umowę na badania profilaktyczne.

Wraz z przeniesieniem się do gabinetu na ulicę Żernicką 215 i rozszerzeniem bazy lokalowej pojawiły się zupełnie inne warunki. Umożliwiło to zatrudnienie drugiego lekarza okulisty i poszerzenie usług o badania ambulatoryjne.

Nowy prywatny gabinet okulistyczny ma znacznie dogodniejszą lokalizację oraz znajduje się zaraz obok przystanku autobusu 409 i 609.
Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław

Na początek skupimy się na badaniu kierowców oraz pracowników, ale każdy może się zarejestrować telefonicznie : 601 775 123 lub poprzez dział kontakt na tej stronie internetowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty oraz usług gabinetu.

Nasz prywatny gabinet okulistyczny powinien trwale się wpisać na rynku medycznym Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

Jego zalety poznała cała grupa pracowników zatrudnionych na wysokości, kierowców, operatorów maszyn czy osób zatrudnionych przy obsłudze komputera.

Tym nie mniej każdy nowy pacjent jest mile widziany i zapraszamy Go na Żernicką 215 we Wrocławiu. Osoby be samochodu mogą dojechać autobusami 109, 129 oraz 409.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.