Filmy ze szkolenia na kat A1 motocyklową

by Darek
(Osk Euforia Wrocław)

Kursantka Natalia na placu manewrowym

Kursantka Natalia na placu manewrowym

Poniżej masz kilka filmików ze szkolenia na kategorię A1 kursantki z OSK Euforia we Wrocławiu. Kręcenie zaczęliśmy od pierwszego dnia, tak aby pokazać początkowe umiejętności Natalii, która zgodziła się uwiecznić je dla potomności. Poniżej pierwsza godzina jazdy:
Kolejne godziny na palcu manewrowym przy ulicy Opolskiej 136 we Wrocławiu. Z każdą chwilą spędzoną na motocyklu widać postęp w technice jazdy. W ten sposób, krok po kroku zbliżamy się do właściwego celu, jakim jest zdanie egzaminu państwowego, a później jazda motocyklem stosownym do uzyskanej kategorii.

Teoretycznie szkolenia trwa 20 godzin i w tym czasie kursant powinien zostać przygotowany do zdania egzaminu teoretycznego oraz praktycznego w WORD. Oczywiście doszkalanie trwa później całe życie, a sytuacje drogowe często przerastają te, o których uczyłeś się w szkole nauki jazdy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy YouTube.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.