Epilepsja przeciwwskazaniem do prawo jazdy kat. B ?

by Dorota
(gdzieś w Polsce)

Padaczka a prawo jazdy kategorii B

Padaczka a prawo jazdy kategorii B

Witam!
odnalazłam Pańską stronę w internecie. Jeśli jest taka możliwość, to chciałabym dowiedzieć się, czy epilepsja (padaczka) jest całkowitym
przeciwwskazaniem
do prawo jazdy kat. B
i do uprawnień na wózki widłowe?

Czy bierze się tu rodzaj choroby i częstotliwość i rodzaj napadów? Jeśli to możliwe, to z góry dziękuje za odpowiedź! Pozdrawiam!


Moja odpowiedź
W świetle obecnej praktyki orzeczniczej na czerwiec 2013 roku teoretycznie uzyskanie prawa jazdy jest możliwe, pod warunkiem ponad dwuletniego okresu napadowego, potwierdzonego badaniem neurologicznym.
Padaczka a prowadzenie samochodu
W praktyce nie jest to takie proste, lekarze uprawnieni do badań kierowców nie chcą na siebie brać odpowiedzialności, za ewentualne konsekwencje wypadków czy innych zdarzeń drogowych, spowodowanych przez osoby chore.

Jedyną pozytywną sprawą jest wreszcie uregulowanie tej kwestii w formie aktu prawnego, co daje podstawy dla lekarza do podjęcia jakiejś merytorycznej decyzji, a choremu możliwość sensownego odwołania w oparciu o obowiązujący akt prawny.

Jeżeli chodzi o wózki widłowe, to jest to bezwzględne przeciwwskazanie do podjęcia pracy w charakterze operatora tego sprzętu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?