Epilepsja przeciwwskazaniem do prawo jazdy kat. B ?

by Dorota
(gdzieś w Polsce)

Padaczka a prawo jazdy kategorii B

Padaczka a prawo jazdy kategorii B

Witam!
odnalazłam Pańską stronę w internecie. Jeśli jest taka możliwość, to chciałabym dowiedzieć się, czy epilepsja (padaczka) jest całkowitym
przeciwwskazaniem
do prawo jazdy kat. B
i do uprawnień na wózki widłowe?

Czy bierze się tu rodzaj choroby i częstotliwość i rodzaj napadów? Jeśli to możliwe, to z góry dziękuje za odpowiedź! Pozdrawiam!


Moja odpowiedź
W świetle obecnej praktyki orzeczniczej na czerwiec 2013 roku teoretycznie uzyskanie prawa jazdy jest możliwe, pod warunkiem ponad dwuletniego okresu napadowego, potwierdzonego badaniem neurologicznym.
Padaczka a prowadzenie samochodu
W praktyce nie jest to takie proste, lekarze uprawnieni do badań kierowców nie chcą na siebie brać odpowiedzialności, za ewentualne konsekwencje wypadków czy innych zdarzeń drogowych, spowodowanych przez osoby chore.

Jedyną pozytywną sprawą jest wreszcie uregulowanie tej kwestii w formie aktu prawnego, co daje podstawy dla lekarza do podjęcia jakiejś merytorycznej decyzji, a choremu możliwość sensownego odwołania w oparciu o obowiązujący akt prawny.

Jeżeli chodzi o wózki widłowe, to jest to bezwzględne przeciwwskazanie do podjęcia pracy w charakterze operatora tego sprzętu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.