Ekg Wroclaw opinie

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Ekg Wrocław

Ekg Wrocław

Ekg Wrocław opinie - Mój gabinet medycyny pracy wzbogacił się o nowy aparat do robienia EKG. Poprzedni sprzęt został po prostu zutylizowany.

Wybrałem elektrokardiograf Firmy Aspel z serii Mr Blue. Są to całkiem przyzwoite aparaty, dzięki który można wykonać 12 kanałowy elektrokardiogram. Ponadto dokonuje wstępnej analizy oraz interpretacji wyników.

Muszę przyznać, że jest stosunkowo odporny na zakłócenia zewnętrzne i wydruk jest poprawny /w porównaniu do jego poprzednika innego producenta/.

Jedynym problemem jaki czasami się napotyka, to problem w wykonaniu EKG u wyjątkowo owłosionych na klatce piersiowej pacjentów. Wtedy brakuje pomiaru z danego odprowadzenia przedsercowego.
Dzięki aparatowi wykryliśmy już jednego pacjenta mającego serce po prawej stronie, który zapomniał powiedzieć tego w trakcie wywiadu lekarskiego.

Ciekawą sprawą jest przystawka do spirometrii - Spiro 31.

W trakcie jednego pobytu pacjenta można uzupełnić badanie o ten element diagnostyczny. Ważny szczególnie dla osób pracujących w zapyleniu.

Wprawdzie aparat AsCARD MrBlue v.002 współpracuje z komputerowym systemem do archiwizowania i zarządzania badaniami EKG CardioTEKA, ale dla potrzeb medycyny pracy i badań kierowców,ale w mojej opinii taki wydatek /ponad 1000 złotych/ uważam za zbędny. Tym nie mniej jest do rozważenia w typowych gabinetach kardiologicznych, gdzie szybki dostęp do archiwalnych wyników może mieć istotne znaczenie.

Jak na razie opinie o tym aparacie Ekg Wrocław mam pozytywną, ale traktuję to jako doniesienie wstępne z dwumiesięcznego użytkowania elektrokardiografu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.