Egzaminatorzy sztucznie mili

by Leszek
(Wrocław)

Zdałem za 4 razem, egzaminatorzy próbują być sztucznie mili, a im są milsi, tym bardziej chodzi im o to by cie oblać.

Zdałem egzamin u niezbyt przyjemnego gościa, siedział cicho i wydawał polecenia, na koniec powiedział co było źle a co dobrze, nie czepiał się i zdałem.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opinie na temat Egzaminatorów.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.