Dyrektywy Unijne a Prawo Polskie?

by Darek
(Wrocław)

Cześć nazywam się Darek Kraśnicki i poruszę problem, czy mamy jakiekolwiek szanse na prawo jazdy przy problemach zdrowotnych, kiedy prawo unijne i jego dyrektywy
teoretycznie na to pozwalają, a zasady prawa polskiego nie zostały do niego dostosowane.

Chodzi głownie o kierowców jednoocznych, z padaczką, cukrzycą czy innymi rzadszymi schorzeniami.
Czy chłop swoja baba swoje.

Przeglądając portale internetowe natrafiłem na przypadek osoby jednoocznej, której zabrano prawko kategorii B po badaniach w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
następnie odwołała się do instytutu medycyny pracy, później do sądów.

Tam udowodniła w prosty sposób niezgodność Rozporządzenia dotyczącego badań kierowców
z Dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r.
I jaki tego wynik?

Okazuje się, że Jednak w ocenie sądu,prawo jazdy nie zostało zabrane przez Starostę
z jakimkolwiek naruszeniem prawa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 7 lipca 2011 roku (sygnatura akt: II SA/Ol 260/11) odrzucił jej skargę,
ale łaskawie uznał,że bardzo duża część argumentów zaprezentowanych w skardze jest słuszna.

Po takich wyrokach w zasadzie zaczyna mnie zastanawiać, po co nam ta cała Unia Europejska
i kupa darmozjadów tworząca super wspaniałe dyrektywy.

Ten wyrok zamyka praktycznie prawa do roszczeń w przypadku padaczki czy innych chorób wymienionych w tej dyrektywie.
Zachęcam osoby, które mają podobny dylemat do skomentowania tego przypadku
na moim blogu badania lekarskie kierowców.pl By By Mówił wasz Darek Kraśnicki
z Wrocławia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.