Dyrektywa 2009/112/EC kierowca zawodowy

by Bird
(gdzieś w Polsce)

Dyrektywa 2009/112/EC dotycząca praw jazdy

Dyrektywa 2009/112/EC dotycząca praw jazdy

Dyrektywa 2009/112/EC normy wzroku a kierowca zawodowy.
Witam.Panie doktorze,mam pytanie,czy obecnie w badaniach wzroku kierowców zawodowych stosuje się już dyrektywę z 25.sierpnia 2009 o numerze 2009/112/EC.

Innymi słowy, czy stosuje się już w Polsce złagodzone kryteria co do krótkowzroczności kierowców zawodowych?
W tej dyrektywie jest mowa o max.wadzie -8 dioptrii, a według dotychczasowych badań granicą było podobno -4 dioptrie?
Jak to wygląda Panie doktorze na dzień dzisiejszy? Pozdrawiam serdecznie.
Od kiedy można się spodziewać wejścia tego w życie?

Moja odpowiedź
Na dzień 21 kwiecień 2010 roku ciągle obowiązują "stare normy" z roku 2004. Prawdopodobne do jesieni 2010 sytuacja ulegnie zmianie w związku z obowiązkiem dostosowania prawa do przepisów unijnych.

P.S.
Ta Dyrektywa w końcu została ratyfikowana przez Polskę i na jej podstawie powstały akty prawne zbliżone w intencji do unijnego ustawodawcy.

Wymienione nowe normy wzroku kierowców również zostały powielone w obecnych rozporządzeniach ministra zdrowia. Pozwoliło to rozszerzyć grupę osób, które mają szansę na prawo jazdy różnych kategorii.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.