Duża wada wzroku i Prawo jazdy kategorii C?

by Artur
(gdzieś w Polsce)

Normy wzroku u kierowców zawodowych

Normy wzroku u kierowców zawodowych

Czy z dużą wadą wzroku możesz zostać kierowcą zawodowym? Jakie są normy wzroku dla kierowców ciężarówek?

Mam 25 lat i chciałbym zdać prawo jazdy na kategorię C, ale mam pewne obawy co do rozporządzenia dotyczącego wady wzroku maksymalnie do 8 dioptrii, ponieważ nie wiem jak to wszystko się liczy i czy się mieszczę. Moja wada to:

Oko prawe: Sfera +7.5 Cylinder -4.0 Oś 012
Oko Lewe: Sfera +6.5 Cylinder -3.5 Oś 168

Czy z taką wadą wzroku mieszczę się w widełkach i mam jakiekolwiek szanse na zostanie zawodowym kierowcą ciężarówki?


Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.