Dofinansowanie kwalifikacji wstepnej prawa jazdy kat. D

by Darek
(Wrocław)

Kwalifikacja wstępna kategorii D

Kwalifikacja wstępna kategorii D

Dofinansowanie kwalifikacji wstępnej prawa jazdy kat. D z EU we Wrocławiu.
Kwalifikacja wstępna kierowców autobusów stała się olbrzymim problemem po 10 września 2008 r.

Wiąże się to z zasadniczo dwoma problemami

  • Koniecznością odbycia kursu 280 godzin
  • Koniecznością zapłacenia za ten kurs od 6000 do 8000 zł w zależności od regionu Polski


Niestety, Ustawa o Transporcie Drogowym nie nakładała obowiązku zapłaty za te kursy przez Przewoźnika lub Pracodawcę i nowi kierowcy autobusów zostali na lodzie.

Ten stan rzeczy ciągnie się przez cały rok 2009.
Zupełnie nieoczekiwane rozwiązanie zaoferowała szkoła jazdy Kursant z ulicy Tarnogajskiej 5.

Wystarano się tam o dotacje unijne na szkolenia kierowców kategorii D oraz C. Wszyscy chętni mogą się; zgłaszać bezpośrednio do Kursanta lub zadzwonić pod nr biura tel./fax +48 71 336 78 08 lub Szefa szkoły
Możliwy jest także kontakt poprzez e-maila


Liczba miejsc jest ograniczona, a pierwsze zajęcia rozpoczęły się pierwszego lutego 2010.

Kursant rozpoczął Kwalifikację Wstępną kierowców jako pierwszy we Wrocławiu i ma w tej materii największe doświadczenie.

Kwalifikacja wstępna + dofinansowania z Unii 2010 wymagała spełnienia kilku warunków, więc warto kliknąć w link do strony firmowej tej szkoły.

https://www.dariuszkrasnicki.com/Kursant"

Inną ciekawą opcją są konkurencyjne ośrodki szkolenia, które również starają się o obniżenie kosztów, które musi zapłacić przyszły kierowca autobusu. Jak przygotowują do końcowego egzaminu możesz zobaczyć na filmiku poniżej:
Jak to wideo pomogło Ci w podjęciu jakiejkolwiek decyzji, to napisz o tym w komentarzach pod tym wideo.
Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na kwalifikację wstępną i świadectwo kwalifikacji.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.