Dobrowolne poddanie się karze a prawko zawodowe?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

Odzyskanie prawa jazdy C+E po wyroku sądu

Odzyskanie prawa jazdy C+E po wyroku sądu

Czy możesz się jakoś wybronić poddając się dobrowolnie karze, jak Cie Policja złapała po raz pierwszy w życiu za jazdę pod wpływem alkoholu?

Poniżej masz kolejny filmik, pokazujący pewną strategię, którą przyjął kierowca starający się o odzyskanie prawa jazdy, po utracie go za jazdę pod wpływem narkotyków.

Na sam koniec niezbyt ciekawa informacja, o dość wysokich najnowszych cenach badań lekarskich kierowców. Podwyżka jest dość znaczna, szczególnie dla kandydatów na kursy prawa jazdy amatorskiego:
Zapraszam Cię do skomentowania tych materiałów wideo

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.