Daltonizm a samochód prywatny do celów służbowych

by Piotr
(Olsztyn)

Wytyczne badań wzroku kierowców aut do celów służbowych

Wytyczne badań wzroku kierowców aut do celów służbowych

Dzień dobry, ma pytanie: od lat dość często zdarza się, że wykorzystuję samochód prywatny do celów służbowych mimo, że praca jest "biurowa".
Niedawno zmieniły się przepisy, i teraz pracodawca w opisie stanowiska pisze, że na tym stanowisku jeździ się samochodem prywatnego do celów służbowych (dokładnego stwierdzenia nie znam).


Czy fakt bycia daltonistą (z tablicy rozpoznanie tylko 1-2 strony, niewidzenie barw na lampie wilczka)spowoduje,że nie będę dopuszczony do tego rodzaju zadań - nie jest to kierowanie samochodem służbowym, jak również nie jest to związane z zawodem kierowcy.

Prawo jazdy mam kilkanaście lat, i "w trasie" z kolorami świateł nie ma problemów.
Piotr

Moja odpowiedź
Brak rozpoznawania barw u kierowcy kategorii B nie powinien być przeciwwskazaniem zdrowotnym do prowadzenia samochodów prywatnych do celów służbowych.

Na obrazku jest umieszczony fragment wytycznych instytutu medycyny pracy w Łodzi, omawiający tą kwestię.

Gdyby jednak konkretny lekarz medycyny pracy dał orzeczenie negatywne, to warto odwołać się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, który z pewnością rozstrzygnie tą sporną kwestię. Ponowne badania są bezpłatne.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.