Czy potrzebujesz badań lekarskich do wymiany starego prawka?

by Adam
(Polska)

Wzór prawa jazdy z lat 90-tych

Wzór prawa jazdy z lat 90-tych

Czy mając stare prawo jazdy, wystawione jeszcze na drukach z lat 80-tych lub początku lat 90-tych ubiegłego stulecia musisz mieć nowe badania lekarskie do aktualizacji tego prawka
na nowy druk?Sytuacja taka dotyczy najczęściej osób, które wyjechały
za granicę z polskim dokumentem, a po powrocie
chcą z znowu korzystać z uprawnień do jazdy.
Cześć nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i takie sytuacje zdarzają się często w moim gabinecie.Mam dużą wadę wzroku minus 12 w obu oczach, lecz mam pełną korekcję w okularach.

Czyli czytam ostatnią linijkę na tablicy. Mam już prawo jazdy zrobione w 1994 roku jeszcze nie zmienione,ponieważ przebywałem za granicą.

Nie korzystałem i jeszcze nie zmieniłem. Teraz mam zamiar je odnowić i mam pytanie.Czy muszę przejść ponowne badanie lekarskie okulistyczne i lekarza wydającego zaświadczenia? Okulary noszę zamiennie z soczewkami kontaktowymi. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Adam.
Odpowiadając na to pytanie.
Jeżeli nie wymieniłeś druku swojego prawka w czasie, kiedy była urzędowa wymiana, to wydziały komunikacji żądają badań lekarskich na daną kategorię.

Sytuacja jest bardzo częsta w moim gabinecie,
ponieważ część naszych rodaków wraca do Polski
po osiągnięciu wieku emerytalnego lub wcześniej.

Ja mam okazję obejrzeć naprawdę historyczne druki praw jazdy, przy okazji wykonywania badania lekarskiego. Ostatnio był u mnie polak z USA, który wyjechał zaraz po zrobieniu prawka w 1979 roku.

W Stanach zrobił prawko jeszcze raz, ale w Polsce wystarczyło tylko uaktualnienie w Wydziale Komunikacji po odbyciu badań lekarskich w mojej przychodni na Żernickiej 215.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?