Czy można odwołać się od przyjętego mandatu?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Czy można odwołać się od przyjętego mandatu?

Czy można odwołać się od przyjętego mandatu?

Co robić, jak przyjąłeś mandat ale chcesz się odwołać?
Czy to w ogóle ma sens?Witam panie Dariuszu,
otóż miałem w piątek kolizję z nie mojej winy

O 15:00, ale gość zostawił mi 300 zł i sobie poszedł do pracy, zadzwoniłem po mechanika i poprosiłem
aby zobaczył czy te uszkodzenia są mocne?

Z początku wydawało się,że tylko widoczne jest obtarcie,
ale pod spodem ujrzeliśmy zerwane osłony i zderzak lekko opuszczony

Więc zadzwoniłem Po policję o 16:00.
Przyjechali i stwierdzili, że to ja jestem poszkodowanym.

Cały problem się zaczyna się w tym, iż jeżdżę w soczewkach.
Mam wadę asymetryczną: lewe oko 0,0 prawe astygmatyzm +1,75
i dostałem mandat 500zł za brak uprawnień.


Moje pytanie,
czy mogę kierować wniosek do sądu o uchylenie mandatu
ponieważ policjant nie mógł na miejscu mi udowodnić,
że godzinę temu nie miałem soczewki

A soczewka mogła mi wypaść,
trzeć o oczy lub też dotykając oko
gdy kazali mi pokazać ją, też mogła wypaść

Mogłem nie przyjmować mandatu.
Co pan o tym sądzi ?
Auto było zaparkowane już dawno
i czekałem na przyjazd Policji..


Moja odpowiedź
Zasady odwołania się od prawomocnego mandatu,
który przyjąłeś określa artykuł 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Masz na to 7 dni
§ 2 art.101 Kodeksu przeczytasz:

„Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego
jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy,
na którego obszarze działania została nałożona grzywna.
W przedmiocie uchylenia mandatu karnego
sąd orzeka na posiedzeniu.

W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany,
organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę
w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu
oraz ujawniony pokrzywdzony.

Przed wydaniem postanowienia sąd
może zarządzić stosowne czynności
w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego”.


Czyli Odwołanie od mandatu,
prześlij wraz z uzasadnieniem
do wydziału karnego Sądu Rejonowego,
właściwego miejscowo dla popełnionego
przez Ciebie wykroczenia.


Czy w tym przypadku
coś z tego wyjdzie na korzyść kierowcy?

Nie mam pojęcia.

Nie wiem w jaki sposób Policjanci sprawdzili,
że ta osoba nie ma założonych soczewek
w sposób zapewniający ich sterylne zdjęcie
i powtórne założenie, nie zagrażające zakażeniu
gałki ocznej.

Byłem raz na podobnej sprawie jako świadek
i mam wrażenie,
że sądy stoją po stronie Policji.
Przedstawiciele Policji mają czas na łażenie
po sądach, bo robią to w czasie pracy.

Również policjanci przyjeżdżają do sądu załatwić
hurtowo kilka takich spraw ze swojego rejonu,
a ty się bujasz dla swojej indywidualnej,
ale dopasowany do ich grafiku.

Jak sprawa zaczyna się przeciągać,
to skórka może nie być warta wyprawki,
szczególnie jak jeszcze musisz zapłacić prawnikowi.

Jeżeli mandat załapałeś w Białymstoku,
a jesteś z Wrocławia,
to obowiązuje Cię ten pierwszy sąd
i w tym momencie nie masz kontroli nad sprawą
bez bez osobistego przyjazdu.

Jak masz świadków, to muszą zeznawać w Białymstoku.


Wydaje mi się, że trzeba było szkodę
załatwić przez ubezpieczalnię,
a nie prawdowanie się poprzez Policję.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Przeciwwskazania do prawa jazdy.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?