Czy egzaminator wie o Kodzie na okulary ?

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Egzaminator ma obowiązek nie rozpocząć egzaminu

Egzaminator ma obowiązek nie rozpocząć egzaminu

Czy egzaminator będzie wiedział o kodzie na okulary dla kursanta zdającego egzamin państwowy?

Witam! mam takie pytanie, nosze okulary, przy badaniu na prawo jazdy lekarz wpisał mi w kartę, ale nie w tą co otrzymałem, tylko tą co zatrzymał dla siebie, że mam iść do okulisty.

Faktycznie długo już nie byłem u okulisty i nie widziałem najmniejszych literek, ale czy egzaminator ma wgląd do tej karty, którą lekarz ma, czy tylko do tego zaświadczenia które otrzymałem?

Pytam bo obawiam się, że mogę nie zdążyć przed egzaminem pójść do okulisty, a nie chciałbym przekładać egzaminu.

@Moja odpowiedź
Jeżeli na orzeczeniu lekarskim nie ma kodów zaczynających się od 01 np: 01, 01.06, 01.01 czy kilka innych i nie założy Pan okularów, to egzaminator nie ma prawa tego zakwestionować.

Mimo wszystko radziłbym sprawdzić dokładnie to orzeczenie, bo nie raz zdający zostali niedopuszczeni do egzaminu z jazdy.


Swoją drogą radzę jak najszybciej pójść do lekarza okulisty,
a potem jak najszybciej dobrać właściwą korekcję okularową!!

Egzaminator ma obowiązek przerwać egzamin państwowy, jak stwierdzi niezgodność kodów orzeczenia lekarskiego kierowcy ze stanem faktycznym.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.