Czy egzaminator wie o Kodzie na okulary ?

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Egzaminator ma obowiązek nie rozpocząć egzaminu

Egzaminator ma obowiązek nie rozpocząć egzaminu

Czy egzaminator będzie wiedział o kodzie na okulary dla kursanta zdającego egzamin państwowy?

Witam! mam takie pytanie, nosze okulary, przy badaniu na prawo jazdy lekarz wpisał mi w kartę, ale nie w tą co otrzymałem, tylko tą co zatrzymał dla siebie, że mam iść do okulisty.

Faktycznie długo już nie byłem u okulisty i nie widziałem najmniejszych literek, ale czy egzaminator ma wgląd do tej karty, którą lekarz ma, czy tylko do tego zaświadczenia które otrzymałem?

Pytam bo obawiam się, że mogę nie zdążyć przed egzaminem pójść do okulisty, a nie chciałbym przekładać egzaminu.

@Moja odpowiedź
Jeżeli na orzeczeniu lekarskim nie ma kodów zaczynających się od 01 np: 01, 01.06, 01.01 czy kilka innych i nie założy Pan okularów, to egzaminator nie ma prawa tego zakwestionować.

Mimo wszystko radziłbym sprawdzić dokładnie to orzeczenie, bo nie raz zdający zostali niedopuszczeni do egzaminu z jazdy.


Swoją drogą radzę jak najszybciej pójść do lekarza okulisty,
a potem jak najszybciej dobrać właściwą korekcję okularową!!

Egzaminator ma obowiązek przerwać egzamin państwowy, jak stwierdzi niezgodność kodów orzeczenia lekarskiego kierowcy ze stanem faktycznym.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?