Cukrzyca u kierowcy zawodowego?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław)

Zasady badań u kierowcy chorego na cukrzycę..

Zasady badań u kierowcy chorego na cukrzycę..

W tym wideo omówię problem cukrzycy typu pierwszego,czyli insulinozależnej u kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych.

Czy masz szansę na upragniony zawód za kierownicą w takim przypadku?

Cześć nazywam się Darek Kraśnicki
i jestem dr-em nauk medycznych i specjalistą medycyny
transportu z Wrocławia
Jak zwykle internauta zadał ciekawe pytanie.

Dzień dobry
Jestem chory na cukrzyce typu 1, leczę się w Anglii.
Chce zrobić prawo jazdy zawodowe w Polsce.
Jak wyglądają badania lekarskie, jeśli się leczę w innym kraju.
Dziękuję za odpowiedz

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy sięgnąć
do aktualnego rozporządzenia ministra zdrowia,
gdzie przeczytasz:


W wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz
stwierdza u osoby badanej istnienie lub brak:
cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu cukru we krwi;

Sposób oceny stanu zdrowia osoby chorej na cukrzycę w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami określa załącznik nr 4a do rozporządzenia.

Czyli teoretycznie możesz zostać kierowcą zawodowym, skoro można stwierdzić brak przeciwwskazań.
To, że leczysz się za granicą nie ma żadnego znaczenia, chociaż może być problem z dostarczeniem dokumentacji,
zrozumiałej dla polskiego lekarza.

Sięgam więc do tego załącznika i diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.
Norma ministerialna jest taka
6. Osobie leczonej farmakologicznie ubiegającej
się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie
do kierowania tramwajem lub świadectwo kwalifikacji zawodowej
albo posiadającej prawo jazdy kategorii C,
C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do
kierowania tramwajem lub świadectwo kwalifikacji zawodowej, można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności pod warunkiem:

1) przedstawienia opinii specjalisty diabetologa;
jest to tak zwana karta konsultacyjna diabetologiczna

2) przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich,
właściwych dla każdego przypadku, przy czym okres
pomiędzy badaniami nie może przekraczać 3 lat,
a w przypadku insulinoterapii – jednego roku; - czyli maksymalnie możesz dostać prawko zawodowe na jeden rok jak się leczysz inuliną,
a potem znowu wizyta u lekarza uprawnionego

3) wykazania przez osobę ubiegającą się o prawo jazdy lub posiadającą prawo jazdy
pełnej świadomości ryzyka
hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności; Raczej musi to udokumentować lekarz diabetolog lub lekarz prowadzący

4) odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę chorą na cukrzycę,
w szczególności poprzez regularne
monitorowanie stężenia glukozy we krwi,
przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia związanych z kierowaniem pojazdami;

Również dokumentuje to diabetolog i chyba na podstawie danych z pamięci glukometru, bo inaczej tego sobie nie wyobrażam.

5) udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego.
Czyli dodatkowy dokument od lekarza prowadzącego np rodzinnego.

W przypadku kierowców zawodowych,bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii,
nieświadomość hipoglikemii oraz inne powikłania związane z cukrzycą, wykluczające
możliwość kierowania pojazdami.

Czyli znowu do oceny lekarza.

To, że inni lekarze zaopiniują Cię pozytywnie w karcie diabetologicznej,
nie oznacza wcale, że ich zdanie podzieli lekarz uprawniony do badań kierowców.
W jego ocenie np "inne powikłania związane z cukrzycą" mogą być bardziej poważne niż opinii diabetologa.

Z przypadków które znam osobiście,
jeden kierowca zawodowy, który zaczął się leczyć insuliną, jakoś przeszedł badania w WOMP i dostał orzeczenie na rok.

Z drugiej strony pewien młody człowiek stracił
prawko kategorii B, tylko dlatego że wystąpił do
MOPS-u o stopień niepełnosprawności.

Na tym kończę.
Nie trudno zauważyć, że bycie kierowcą zawodowym z cukrzycą, to nie bułeczka z masłem.
Tym nie mniej czekam na twój oddźwięk,
jak się mają sprawy w różnych częściach Polski.

Czy przeszedłeś te badania bez problemu,
a jak nie przeszedłeś, to jaka była argumentacja
lekarzy uprawnionych, szczególnie w WOMP-ach.

Jak to potem wyglądało przy przedłużaniu badań.
Postęp w leczeniu tej cywilizacyjnej choroby
jest nieunikniony i być może i ty jesteś w miarę nowocześnie prowadzony.

Jeżeli to wideo Ci się podobało,
to daj like'a, kciuka lub udostępnij je na Facebook-u lub swoim ulubionym forum.

Mówił Darek Kraśnicki, dr nauk medycznych
i specjalista medycyny transportu z Wrocławia.


,

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Cukrzyca a prawo jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.