Cukrzyca typu 1 a Auto Służbowe?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka 215)

Zasady oceny kandydatów z Cukrzycą na auto służbowe

Zasady oceny kandydatów z Cukrzycą na auto służbowe

Czy mając cukrzycę typu pierwszego, czyli wymagającą
leczenia insuliną, możesz prowadzić auto służbowe kategorii B?

Dzień dobry,
jestem po szkoleniu z dziedziny transportu.Podczas spotkania z mecenasem, padło stwierdzenie że chorując na cukrzycę typ 1,
nie uzyska się pozytywnego wyniku czy też orzeczenia (psychotestów) na prowadzenie auta służbowego?(kat.B) przedstawiciel.

Czy jest to prawdą czy nadinterpretacją,
nigdzie nie mogę znaleźć informacji na powyższy
problem .

Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź
Moja odpowiedź
Od stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych od prowadzenia
pojazdów jest lekarz medycyny pracy.

W przypadku cukrzycy zażąda karty konsultacyjnej diabetelogicznej, a jeżeli stwierdzi u Ciebie nawracającą hipoglikemię oraz nieświadomości hipoglikemii orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdamiMyślę, że można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami służbowymi kat B pod następującymi warunkami:
1) przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich,
właściwych dla twojego przypadku,

2) wykazania przez Ciebie pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności,
oraz poinformowania Cię o konieczności zgłoszenia się na ponowne badanie w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, nawet niezwiązanego z kierowaniem pojazdami;

3) prowadzenia Ciebie kontroli nad przebiegiem choroby
zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy.


Tak więc, o ile uwagi prawników są bardzo cenne, a sam nawet obecnie korzystam z ich porad, nawet w banalnych sprawach, to w tym przypadku stwierdzenie było zbyt generalne.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Cukrzyca a prawo jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.