Cukrzyca a prawko amatorskie?

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław)

W przypadku ciężkiej hipoglikemii musisz poddać się badaniom lekarskim

W przypadku ciężkiej hipoglikemii musisz poddać się badaniom lekarskim

Filmik przedstawia kilka zasad, które musisz spełnić, aby otrzymać amatorskie prawo jazdy, jak jesteś chory na cukrzycę.
Nie są one zbyt skomplikowane, ale ich spełnienie oznacza konieczność sumiennego podejścia do twojego schorzenia oraz pełną kontrolę diabetologiczną lub lekarza rodzinnego. Wykluczone są również poważne powikłania tej choroby, które w jakiś sposób powodują utratę przytomności oraz wszelkie związane z tym konsekwencje. Zapraszam Cię do obejrzenia filmiku oraz umieszczenia swojego komentarza poniżej tego artykułu.
Powyżej fragment karty konsultacyjnej diabetologicznej, którą każdy chory na cukrzycę musi okazać lekarzowi uprawnionemu do badań kierowców, w trakcie badań na prawo jazdy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Cukrzyca a prawo jazdy.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.