Choroby wykluczające pozwolenie na broń

by Anonim
(Wrocław Żernicka 215)

Pozwolenie na broń

Pozwolenie na broń

W jaki sposób lekarz, taki jak ja, podejmuje decyzję,
czy dana choroba dyskwalifikuje cię do broni czy nie?

Pytanie o tyle ciekawe, że coraz więcej osób prywatnych
zaczyna należeć do różnych kółek strzeleckich,
chodzić na strzelnicę
lub kolekcjonować broń,
nawet jak nigdy wcześniej nie była w wojsku.
Dzień dobry,
Około dwóch lat temu miałem wypadek komunikacyjny
w wyniku którego
straciłem cześć prawej nogi, trochę ponad kostką.

Czy dyskwalifikuje mnie
to do ubiegania się o patent sportowy strzelecki.

Pozdrawiam,


Moja Odpowiedź

Zacznijmy od treści przepisu z Ustawy o broni i amunicji

2. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje
ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem
układu nerwowego,
stanu psychicznego,
stanu narządu wzroku,
słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu.


Lekarz przeprowadzający to badanie
kieruje osobę ubiegającą się
na badania psychiatryczne i okulistyczne,
a jeżeli uzna to za niezbędne
– na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.
...
Czyli z tego widzisz, że lekarz uprawniony może twój
stan zdrowia poza psychicznym i wzroku ocenić sam.
..............
Na przykładzie narządu ruchu wykonuje:

1. Badanie sprawności kończyn górnych:
1) siła mięśniowa
2) chwytność rąk
3) ograniczenie ruchomości stawów:
a) palców i nadgarstków
b) łokciowych
c) barkowych

2.
Badanie sprawności kończyn dolnych:
1) ograniczenie ruchomości stawów:
a) stopy i skokowego
b) kolanowego
c) biodrowego

3. Ruchomość kręgosłupa:
1) odcinka szyjnego
2) odcinka lędźwiowego
4. Badanie chodu
5. Anomalie wrodzone lub pourazowe.

Stwierdza albo Normę***) albo Opisuje patologięNatomiast nie ma nigdzie stwierdzenia,
że w przypadku jakiejkolwiek patologii powinien
obligatoryjnie odrzucić danego Kandydata,
tak jak ma to miejsce w przypadku wzroku lub chorób psychicznych,
gdzie normy są miarę ściśle określone.

Czyli np. nie widzisz na jedno oko - do widzenia.
Jesteś uzależniony od alkoholu -
też o broń starać się nie możesz
..

Reasumując,
Wszystko zależy od konretnego lekarza
i jego oceny danego przypadku.

Czyli dla jednego to schorzenie
może być problemem dyskwalifikującym,
dla drugiego nie.

Teoretycznie zawsze możesz się odwołać.

Comments for Choroby wykluczające pozwolenie na broń

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 12, 2022
Rating
starstarstarstarstar
Stwierdzenie Uzależnienia
by: Anonymous

Na jakiej podstawie lekarz stwierdza, czy ktoś jest uzależniony od jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej? Byłem raz na leczeniu detoksykacyjnych, to było 5 lat temu. Czy jakoś to sprawdzają?
Pozdrawiam

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.