Chce byc zawodowym kierowca i mam problem z sluchem

by GRZEGORZ
(Krakow)

Najnowsza norma słuchu na prawko zawodowe

Najnowsza norma słuchu na prawko zawodowe

Chce być zawodowym kierowca i mam problem z słuchem Nie słyszę na jedno ucho. Czy mogę jeździć zawodowo ciężarówkami.

Odpowiedź
Normy się ostatnio zmieniły i niedosłuch jednego ucha nie jest aż takim przeciwwskazaniem jak kiedyś. Normę masz na obrazku.


Jest to z dużym prawdopodobieństwem obecnie możliwe. Normy słuchu zostały drastycznie "obniżone" w stosunku do tego, co jeszcze do niedawna obowiązywało w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Zachęcam do obejrzenia filmiku oraz obrazka, na którym dokładnie wyjaśniam sprawę.
.......................
P.S.
Odpowiedź, którą udzieliłbym do 2014 roku.
Odpowiedź
Nie jest to niestety możliwe w świetle obecnych przepisów prawnych. Normy zostały ostatnio znacznie obniżone, dopuszczalny jest pewien niedosłuch, ale głuchota jednego ucha wyklucza prowadzenie autobusów, ciężarówek czy innych pojazdów tego typu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

Glusi bez Prawa jazdy!!

by Darek
(Wrocław)

Norma słuchu na kategorię B prawa jazdy

Norma słuchu na kategorię B prawa jazdy

Głusi bez Prawa jazdy!! - na szczęście po protestach ministerstwo poprawiło niekorzystne zapisy i niesłyszący może prowadzić samochód.
Cześć mówi wasz Darek Kraśnicki i otrzymałem następująca wiadomość.
Chciałbym, abyś poruszył ten temat, czy to prawda i umieścił to na Twoim filmiku. Chodzi o to, że nastąpiły zmiany w badaniach lekarskich osób kierujących pojazdami silnikowymi.

Czy to prawda, że głuchy/niesłyszący/niedosłyszący/słabosłyszący kierowca! Jeśli nie słyszą szeptu z odległości 3 metrów, nie potrafią powtórzyć wypowiadanych w ten sposób słów, mogą zabrać prawo jazdy?

Dowiedziałem się, że nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia wyklucza osoby głuche/niesłyszące/niedosłyszące/ słabosłyszące z grupy osób zdolnych do prowadzenia pojazdów silnikowych.


Nowa Norma dla Stanu narządu słuchu w rozporządzeniu ministra zdrowia z kwietnia 2011 roku
1. W przypadku osoby ubiegającej się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T albo
posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T – słyszalność szeptu każdym uchem
oddzielnie przynajmniej z odległości 3 m (bez lub z aparatem słuchowym), w przypadkach wątpliwych możliwe przeprowadzenie badania audiometrycznego tonalnego; konieczność używania aparatu słuchowego wymaga wpisania w orzeczeniu lekarskim właściwego kodu,

Poprzednie rozporządzenie z 2004 roku zawierało jeszcze sformułowanie osoby poważnie niedosłyszące, głuche, również z wszczepem ślimakowym, lub głuchonieme mogą kierować pojazdem, z wyjątkiem osób ubiegających się lub posiadających świadectwo kwalifikacji oraz kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów
i instruktorów lub egzaminatorów; wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;


Należy stwierdzić, że osoby głuche lub niedosłyszące zostały wzięte z doskoku,
ponieważ jeszcze do samego końca w projekcie na stronach ministerialnych można było przeczytać, że

Osobom poważnie niedosłyszącym, głuchym, również z wszczepem ślimakowym, lub głuchoniemym, niespełniającym powyższego kryterium można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności pod warunkiem dodatkowego oznakowania pojazdu międzynarodowym symbolem osób głuchych.

Mogę domniemywać, że co innego było konsultowane ze środowiskiem, a co innego pojawiło się w rozporządzeniu obecnie obowiązującym. Trudno mi powiedzieć, co było przyczyną tego zapisu.


Niedbalstwo urzędników czy jakieś celowe działanie. Problemem będzie nie tylko zrobienie nowego prawa jazdy, ale i przedłużenie starego, terminowego. Jedynie co osoby niedosłyszące mogą zrobić, to podnieść jakiś medialny szum i przed wyborami jest jakaś szansa, że ktoś to usłyszy.
Takie ustawodawstwo cofa nas do poziomu krajów trzeciego świata. Przeczytałem gdzieś kiedyś:

Deaf People too Deserve Driving Licence in India
Mogę to tylko parafrazować na polski. Polscy Głusi i niedosłyszący zasługują na to również
Jeżeli masz jakiś komentarz oraz interesują Cię podobne tematy, to zapraszam na kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy

Bye Bye Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

BADANIE AUDIOMETRYCZNE KIEROWCOW

by Pior Wojciechowski
(www.sklepdlalekarza.pl)

Tak badanie audiometryczne jest potrzebne w procesie przygotowania nauki jazdy. Należy zastosować/ audiometrię z przewodnictwem powietrznym - przewodnictwo kostne niepotrzebne. Należy porównać wykresu audiometryczne obu uszu. Z naszego doświadczenia polecalibyśmy produkt europejski w wyśmienitej cenie: http://www.sklepdlalekarza.pl/produkt,audiometr-pdd-401,2325.html

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Lekarz medycyny pracy Wrocław gabinety.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?