Całkowity daltonizm a kat.B

by Załamana
(Mazury)

Terminy odwołań dla badań na prawo jazdy

Terminy odwołań dla badań na prawo jazdy

Mój mąż jest daltonistą. Nie odróżnia nawet podstawowych kolorów. Był na badaniach na kat.B i nie przeszedł ich. Miało to być zwykłe prawo jazdy nie na zawodowego kierowcę. Czytałam, że daltonizm nie dyskwalifikuje - a widać, że jednak tak. Czy może coś zrobić, żeby jednak przejść te badania i móc zdawać prawo jazdy?
Moja odpowiedź
Jedyną drogą jest odwołanie się od tego orzeczenia lekarskiego do kolejnej instancji, jaką jest lokalny wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Przeprowadza on tzw ponowne badanie lekarskie.

Jest on jednostką referencyjna o wyższym stopniu i tam wszystkie wątpliwości powinny zostać rozwiane. W przypadku orzeczenia negatywnego wydanego w WOMP /jako pierwszej instytucji/pozostaje odwołanie do Instytutów Medycyny Pracy.


Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.
Treść pouczenia obecnie obowiązującego orzeczenia lekarskiego umieściłem na obrazku, który znajduje się na samym górze tego artykułu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.