Brak widzenia stereoskopowego do broni

by Dawid
(Gdzieś w Polsce)

Normy oceny wzroku do broni

Normy oceny wzroku do broni

Dzień dobry, czy zna Pan lekarza który łaskawie podszedłby do tematu tego, że nie mam widzenia obuocznego, w kontekście uzyskania pozwolenia na broń. Wspominał Pan w filmiku na YouTube, że jednooczność wyklucza pozwolenia na broń ale widział Pan takie przypadki. Z góry dziękuję za odpowiedź. DawidMoja odpowiedź:
Trudno mi namawiać kogoś, aby orzekał niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Za bardzo też nie pamiętam, kto dał wtedy orzeczenie do pozwolenia na broń.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.