Brak skierowania na badania po wypadku?

by Darek
(gdzieś w Polsce)

Podstawy wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu przez Starostę

Podstawy wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu przez Starostę

Brak skierowania z Policji/Starostwa i badań lekarskich po wypadku samochodowym lub innym zdarzeniu drogowym?

Mam pytanie.Dostałem powiadomienie o postępowaniu administracyjnym w sprawie odebrania uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych z uwagi na nie stawienie się na badania lekarskie i psychotechniczne. Wypadek miałem 20.07.2011r.

Z internetu dowiedziałem się iż Komendant Policji w ciągu 30 dni powinien mnie skierować na w/w badanie ale, tego nie uczynił stąd monit ze Starostwa Powiatowego w sprawie postępowania przeciwko mej osobie.

Odpisałem że nie otrzymałem żadnego skierowania i tym samym napisałem prośbę do Komendanta Policji.
o wysłanie mi takiego skierowania na badanie.
Czy ja mam jakieś usprawiedliwienie na zaistniałą okoliczność.

Czy powinienem zgłosić się na badania mimo nie otrzymania skierowania samemu. Jak to wynika w kontekście PRAWA, czy faktycznie jest to moje niedopatrzenie czy urzędnika?

Czy mam szansę na takie skierowanie po wypadku, mimo iż termin upłynął i czy faktycznie za te niestawiennictwo mimo braku skierowania mogę utracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B. Proszę o pomoc.

Moja odpowiedź@Niestety, często Policja lub inne organy uprawnione nie wystawiają skierowań w terminie 30 dni po wypadku, a Starostwo Powiatowe monituje. Sprawę rozwiązał bym pismem /wysłanym listem poleconym/ do Policji z monitem jako załącznikiem do niego.

Zasady podejmowania decyzji przez starostwo powiatowe o skierowaniu Cię na badania umieściłem Ci na obrazku na samej górze tego artykułu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wypadki motocyklowe zapobieganie.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.