Brak rozpoznawania barw do badań na broń

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław)

Badania okulistyczne do pozwolenia na broń

Badania okulistyczne do pozwolenia na broń

Czy przejdziesz badania na broń, jak nie rozpoznajeszbarw na tablicach Ishihary? Szanowny Panie doktorze,najpóźniej w trzecim tygodniu stycznia planuję dopełnić obowiązku badań lekarskich niezbędnych do wydania pozwolenia na broń myśliwską. Większą część badań planuję wykonać u lekarzy, których zapewni Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, z wyjątkiem lekarza okulisty.

Powód jest prozaiczny - niestety nie jestem w stanie rozróżnić cyfr na tablicach Ishihary, a wiem że jest to jedyny sposób badania widzenia barw na tego typu badaniach. Kieruję zatem zapytanie, czy jest możliwe wykonania w pańskiej klinice badania okulistycznego przy użyciu lampki Wilczka?

Dodatkowo - czy moje rozumowanie jest poprawne: to jest wynik takiego badania będę w stanie dostarczyć do lekarza uprawnionego, które to badanie ów lekarz będzie musiał respektować?

Jeżeli nie jest to najlepszy pomysł, jestem oczywiście gotowy skorzystać w całości z pańskich usług w tym zakresie.

Z poważaniem,

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pozwolenie na broń gazową i myśliwską.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?