Blondynka na wozku

by Blondynka
(Wrocław)

Ja również polecam BKD Maral we Wrocławiu. Instruktor zaangażowany jest w szkolenie, egzamin na placu, na którym uczysz się jeździć, a na koniec piękny zestaw dokumentów upoważniających. Naprawdę wysoki poziom, a i nie jest drogo te 299zł. Zachęcam.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kurs na operatora wózka.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.