Bestii krwiożerczej nie spotkałam

by Anonim
(Wrocław)

Zdałam egzamin za czwartym razem, bestii krwiożerczej, która czyha na mój najmniejszy błąd, by mnie oblać nie spotkałam. Popełniłam ewidentne błędy, to nie zdałam, jeździłam dobrze - zdałam.

Egzaminatorzy, zwyczajni ludzie; trzech dość sympatycznych, jeden bardziej zdystansowany. Starali się być nawet trochę pomocni w granicach tego, na co pozwalał charakter sytuacji - sposób zadawania pytań, wydawania poleceń, sposób zachowania niósł często dyskretne sugestie odnośnie tego co zrobić albo czego unikać.

Zastanawiam się czy jestem wyjątkową szczęściarą (aż cztery razy? - wątpię), czy też zdecydowana większość historii o wrednych egzaminatorach to raczej wydumane opowieści na użytek uniknięcia konfrontacji z własnymi ograniczeniami, brakami w umiejętnościach.

Dopuszczam, że mogą być w tym zawodzie osoby, które się do tej pracy nie nadają, bo odreagowują w pracy jakieś swoje osobiste problemy, ale czy częściej niż w innych zawodach?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Opinie na temat Egzaminatorów.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.