Badanie zmierzchowe kandydata na kierowce kat B

by Haba
(Warsaw)

Badanie zmierzchowe kandydata na kierowcę amatora kat B zlecone przez okulistę.

Witam mam takie pytanie staram się zrobić prawo jazdy, ale widzę tylko na jedno oko
całkiem nieźle.

Pani okulistka wysłała mnie na badania widzenia zmierzchowego i wrażliwość na olśnienia. Czy te badania są konieczne?
Badanie widzenia zmierzchowego
Moja odpowiedź
Jest to decyzja lekarza oparta na jego wiedzy medycznej.

To w sumie z tą okulistką należało by przedyskutować motywy jej postępowania.
Być może chce mieć po prostu pewność, czy to sprawne oko ma zachowaną w 100% swoją funkcję.

I w przypadku jakiś problemów w przyszłości podjęła właściwą decyzję, dopuszczając do prawa jazdy.Widzenie zmierzchowe

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.