Badanie wzroku do prawa jazdy Nowe zasady

by Dariusz
(Wroclaw)

Badania na prawo jazdy

Badania na prawo jazdy

Badanie wzroku do prawa jazdy nowe zasady - najnowsza dyrektywa UE

25 sierpnia 2009 r wprowadzono Dyrektywę 2009/112/EC
wprowadzając nowe jednolite zasady badania wzroku na prawo jazdy.

W zasadzie podobne normy są już wprowadzone w polskim prawie dotyczącym badania kierowców.

Lekarz, tak jak dotychczas, może wydać terminowe prawo jazdy w przypadku stwierdzenia postępującej choroby narządu wzroku.

W przypadku braku widzenia obuocznego /które nastąpiło niedawno, np utrata oka itp/ przewiduje się co najmniej 6 miesięczny okres adaptacji - prowadzenie pojazdów jest wtedy zawieszone.

Najważniejszą w mojej opinii zmianą jest dla kierowców zawodowych, którą zacytuję w oryginale

"Applicants for a driving licence or for the renewal of such a licence shall have a visual acuity, with corrective
lenses if necessary, of at least 0,8 in the better eye and at least 0,1 in the worse eye.

Poniżej wytłuściłem dopuszczalną wadę wzroku dla kierowców zawodowych. Jeżeli dobrze zrozumiałem jest to 8 dioptrii w okularach lub w szkłach kontaktowych bez ograniczenia dioptrii??

If corrective lenses are
used to attain the values of 0,8 and 0,1, the minimum acuity (0,8 and 0,1) must be achieved either by
correction by means of glasses with a power not exceeding plus eight dioptres, or with the aid of contact
lenses.
The correction must be well tolerated.

Wcześniejsza norma dla kierowców zawodowych to 4,5 dioptrii /obowiązywała ona chyba do 2010 roku/. Poniżej skan rozporządzenia ministra zdrowia, pokazujący minimalne kryteria narządu wzroku dla kierowców zawodowych Kryteria narządu wzroku C

Koniecznie skomentuj ten artykuł i powiedz, jak to wyglądało w twoim przypadku.

Kryteria wzroku dla kategorii A i B
Kryteria wzroku kat B

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?