Badanie na patyczkach a Widzenie stereoskopowe

by Michał
(gdzieś w Polsce)

Czy Badanie na patyczkach - widzenia stereoskopowego jest ważniejsze od badania okulistycznego przez lekarza specjalistę?

Witam mam pytanie miałem psychotesty na kategorię B skierowanie przez starostę. Nie zaliczyłem ich powód (MMPI) Ale nie to mnie przeraża.

Tylko widzenie stereoskopowe i jednego nie rozumiem u okulisty mam widzenie obuoczne prawidłowe (stereoskop obrazkowy) a na patyczkach oblałem i opis brak widzenia stereoskopowego.

Może państwo macie odpowiedź na to
pytanie????

Moja odpowiedź
Badanie obrazkowe prawdopodobnie zostało wykonane przez okulistę testem Muchy.

Badania na stereometrze /tzw patyczkach /jest dokładniejsze, ale z tego wynika, że jest Pan osobą z pogranicza prawidłowego widzenia stereoskopowego.

Proponuję odwołanie od orzeczenia psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy i definitywne wyjaśnienie sprawy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.