Badania w WOMP po alkoholu i wątliwości

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Zasady niezdolności do jazdy przy piciu alkoholu przez kierowcę

Zasady niezdolności do jazdy przy piciu alkoholu przez kierowcę


Panie Doktorze,

Przejdę do rzeczy :)
Otóż mówiąc o zmianach przepisów dotyczących badań lekarskich dla kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy po spożyciu alkoholu, wydaje mi się, że albo Pan nadinterpretowuje przepis albo ja coś źle rozumiem.

Otóż w załączniku do owej ustawy stoi napisane :

"8. W przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana:

1) udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji;
2) przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji, oraz przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie."


Dla mnie słowa kluczowe to "W przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu …”. Na jakiej podstawie lekarz stwierdza w przeszłości uzależnienie ? Bo chyba nie po jednorazowym zatrzymaniu za kółkiem na podwójnym gazie? Rozumiem sytuację, o których Pan mówił - delikwent zgłasza się na badania i mówi jak na spowiedzi, że pije codziennie i piwo i w weekendy wódkę z kolegami.
Inny przykład to pan, który w ankiecie przyznał się do ataku padaczki alkoholowej. Jeszcze inny, wpis w wypisie ze szpitala ZUA (Zespół uzależnienia alkoholowego). To są sytuacje, w których faktycznie podejrzenia o uzależnieniu są bardzo prawdopodobne.
Dochodzi do paradoksu. Kierowca zostaje zatrzymany na kacu w poniedziałkowy ranek, zostaje zatrzymane prawo jazdy, starosta kieruje go na badania z miesięcznym terminem. Idzie za tydzień do lekarza, a ten do niego : “Proszę o udokumentowanie rocznej abstynencji”.
To przecież nawet w naszym kraju czysty absurd! Na marginesie jest ich więcej, chociażby sytuacja z alkolockami.
Proszę Pana jako osobę stykająca się na co dzień z tematyką, o wyjaśnienie tych wątpliwości.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?