Badania w WOMP po alkoholu i wątliwości

by Anonim
(gdzieś w Polsce)

Zasady niezdolności do jazdy przy piciu alkoholu przez kierowcę

Zasady niezdolności do jazdy przy piciu alkoholu przez kierowcę


Panie Doktorze,

Przejdę do rzeczy :)
Otóż mówiąc o zmianach przepisów dotyczących badań lekarskich dla kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy po spożyciu alkoholu, wydaje mi się, że albo Pan nadinterpretowuje przepis albo ja coś źle rozumiem.

Otóż w załączniku do owej ustawy stoi napisane :

"8. W przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana:

1) udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji;
2) przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji, oraz przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie."


Dla mnie słowa kluczowe to "W przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu …”. Na jakiej podstawie lekarz stwierdza w przeszłości uzależnienie ? Bo chyba nie po jednorazowym zatrzymaniu za kółkiem na podwójnym gazie? Rozumiem sytuację, o których Pan mówił - delikwent zgłasza się na badania i mówi jak na spowiedzi, że pije codziennie i piwo i w weekendy wódkę z kolegami.
Inny przykład to pan, który w ankiecie przyznał się do ataku padaczki alkoholowej. Jeszcze inny, wpis w wypisie ze szpitala ZUA (Zespół uzależnienia alkoholowego). To są sytuacje, w których faktycznie podejrzenia o uzależnieniu są bardzo prawdopodobne.
Dochodzi do paradoksu. Kierowca zostaje zatrzymany na kacu w poniedziałkowy ranek, zostaje zatrzymane prawo jazdy, starosta kieruje go na badania z miesięcznym terminem. Idzie za tydzień do lekarza, a ten do niego : “Proszę o udokumentowanie rocznej abstynencji”.
To przecież nawet w naszym kraju czysty absurd! Na marginesie jest ich więcej, chociażby sytuacja z alkolockami.
Proszę Pana jako osobę stykająca się na co dzień z tematyką, o wyjaśnienie tych wątpliwości.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.