Badania stereometrem

by Wojciech
(gdzieś w Polsce)

Widzenie stereoskopowe dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B

Widzenie stereoskopowe dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B

Zostałem wysłany przez firmę na psychotesty, gdyż 1-2 godz. w tygodniu jeżdżę prywatnym samochodem w celach służbowych (poczta, urząd gminy itp.).

Niestety nie jestem w stanie przejść testu stereometrem. Poszedłem do okulisty i dostałem szkło -2,5 na prawe oko. Przy okazji zrobił mi test z czerwono-zielonymi okularami (chyba TNO). Ten test wypadł dobrze. Czy do psychotestów można stosować inny test niż stereometr?

Czy do takich testów można podchodzić w okularach? Czy mogę zgłosić się na psychotesty jeszcze raz w nowych okularach?

Czy można robić test w okularach?
Czy okulista może mimo niezaliczenia testu na stereometrze robić inne badanie i stwierdzić, że występuje widzenie obuoczne?
Sprawa jest dla mnie bardzo ważna ponieważ Szef chce mnie z tego powodu zwolnić.
Pozdrawiam

Moja odpowiedź
Niestety w pracowniach psychologicznych stosuje się tylko badanie stereometrem.

Natomiast po doborze nowych szkieł nawet trzeba pójść jeszcze raz w nowych okularach i wyjaśnić całą sytuację.

Raczej wtedy powinien Pan przejść badanie na stereometrze.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.