Badania psychotechniczne Stereometr kat B

by Jan
(Wałbrzych)

Zasady widzenia stereoskopowego na kategorię B

Zasady widzenia stereoskopowego na kategorię B

Mam 59 lat, przez całe moje dotychczasowe życie jeżdżę tylko prywatnym samochodem, korzystam z okularów korekcyjnych do dali +2 oko prawe i lewe, posiadam amatorskie prawo jazdy kat.B od 37 lat.


No i stało się, z uwagi na fakt posiadania prawa jazdy, czego nie da się ukryć w zakładzie pracy, dzisiaj pracodawca skierował mnie na badania psychotechniczne do specjalistycznego ośrodka, pracodawca chce sobie zabezpieczyć awaryjnego kierowcę na wypadek braku kierowcy zawodowego.

Po prostu zakład pracy zabezpiecza się na tzw. "czarną godzinę". Pracodawca chce mieć kierowcę, który będzie obsługiwał samochód zakładowy w przypadku braku kierowcy etatowego. Pracuję w zakładzie budowlano - remontowym. 40 lat pracuję w zawodzie monter - hydraulik, badanie psychotechniczne przechodziłem teraz pierwszy raz w życiu, bez jakiegokolwiek doświadczenia, przygotowania bądź treningu.

Wszystkie testy i aparaty w ośrodku do badań zaliczyłem pomyślnie, miałem tylko problemy na stereometrze, ustawianie tzw. patyczków w jednej linii. Był to przyrząd starego typu, mechaniczny z przesuwanymi patyczkami bocznymi, do siebie lub od siebie, na odległość od punktu obserwacji, środkowy patyczek był nieruchomy.

Po badaniu, egzaminator podniesionym głosem oświadczył, że wystąpi do wydziału komunikacji o zatrzymanie mi prawa jazdy kat.B, które obecnie posiadam, bo wynik badania w tym aparacie nie mieści się w granicach błędu, dopuszczalny błąd ustawienia patyczków jest 0,5 cm a mój błąd wynosi 1 cm.

Starałem się wykonać zadanie jak najlepiej, ale nie jest to zależne od dobrych chęci, uważam, że zostałem źle potraktowany a nawet w pewnym sensie zastraszony przez egzaminatora, (oczywiście nie byłem sam w takiej niekomfortowej sytuacji, moi koledzy z tej samej firmy przeżyli też podobne chwile grozy!)
W związku z powyższym zadaję

Panu pytanie w imieniu własnym oraz w imieniu kolegów z nie udanego badania: Czy polskie prawo jednoznacznie określa zasady zatrzymywania praw jazdy za nie zaliczenie badań psychotechnicznych odnośnie kierowców nie zawodowych, (amatorów).

Czy nakazuje zatrzymanie amatorskiego prawa jazdy za nie zaliczenie testu na stereometrze, czy kierowca amator może być w ten sposób karany za nie obowiązujące go, badanie psychotechniczne? A może jestem w błędzie, proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia. Dziękuje i pozdrawiam.

Odpowiedź
@ Zaliczenie stereometru według ostatnich wytycznych nie jest konieczne do prowadzenia auta służbowego kategorii B.

Poniżej film w tym temacie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.