Badania psychotechniczne a samochod sluzbowy

by Robert Kierownik Działu Administracji i Transportu
(Warszawa)

Podstawa prawna psychotestów dla kierowców aut służbowych

Podstawa prawna psychotestów dla kierowców aut służbowych

Badania psychotechniczne a samochód służbowy
Dzień dobry, W związku z licznymi pytaniami pracowników, uprzejmie proszę o informację,

czy pracownik korzystający z samochodu służbowego (np.
przejazd do miejsca wykonania pomiarów) zobowiązany jest do posiadania badań psychotechnicznych,

czy może jest to uzależnione od tego, czy jedzie sam czy przewozi pasażerów.

Moja odpowiedź
Ilość przewożonych pasażerów nie ma żadnego znaczenia.Wystarczy sam fakt wykonywania swoich obowiązków pracowniczych jako kierowca samochodu służbowego.

Nie musi też mieć orzeczenia psychologicznego przy sobie. Jest to częścią konsultacji zlecanych przez lekarza medycyny pracy, wchodzących w zakres badania profilaktycznego /wstępnego/ i konsultacja psychologiczna jest dołączona do dokumentacji medycznej, chociaż zwyczajowo często duplikat jest wydawany pacjentowi.

Comments for Badania psychotechniczne a samochod sluzbowy

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 13, 2010
Rating
starstarstarstarstar
Wątpliwość
by: Mariusz (dział transportu)

W mojej pracy podobne są wątpliwości i nie ma jednoznacznie w przepisach podane, że np: pracownik mający uprawnienia do przejazdu samochodem służbowym musi przechodzić te bedania. Podobnie jak u P. Roberta u mnie pracownicy też wykorzystują samochód w celu dojechania do miejsca kontroli, pomiaru... nie zarobkowo, nie mają w angażu stanowisko kierowca!

Mam pytanie kto odpowiedział P. Robertowi i jakimi przepisami się opierał??
Pozdrawiam Mariusz z Wrocławia

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania psychotechniczne we Wrocławiu.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.