Badania psychologiczne po alkoholu!!

by Karolina
(gdzieś w Rzeczypospolitej)

Dzień dobry zwracam się do Pana z zapytaniem odnośnie badań psychologicznych. Mój tato miał zabrane prawo jazdy ja prowadzenie pojazdu po spożyciu miał 2 promile i wynikiem tego było zabranie prawa jazdy na dwa lata.

Niestety na badania wybiera się właśnie po upływie tych że dwóch lat skierowanie które zostało przysłane dwa lata temu jest nadal ważne, bo dzwoniłam do medycyny pracy.

Moje pytanie brzmi jakich pytań może się tato spodziewać?

Moja odpowiedź.
Psychotesty dla kierowców po alkoholu i różne inne są opisane na tej stronie.


Można też się zapisać do mojego darmowego newslettera , gdzie prezentuję podobne zadania. Jakie konkretnie będą, to nie wiem.

Niektóre problemy jakie możemy napotkać na stereometrze pokazuje ten filmik

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Pytania i Odpowiedzi -Gdzie, za ile, czy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.