Badania kierowcy u psychiatry

by Wojtek
(Legnica )

Badanie stanu psychicznego kandydatów i kierowców

Badanie stanu psychicznego kandydatów i kierowców

Witam mam taki problem ze badania wszystkie przeszedłem a problemem jest psychiatra.
Który po zadaniu trzech pytań wystawił mi opinie negatywna.
Jak mogę się od tego odwołać.Pytanie pierwsze - mieszka pan sam czy z rodzicami?
Pytanie drugie- gdzie pan chodził do szkoły i jaki ma Pan zawód?
Pytanie trzecie- jest Pan żonaty czy kawaler ?

I po tych trzech pytaniach dostałem. Orzeczenie negatywne dlaczego??

Bo z wyglądu mu się nie spodobałem??

Moja odpowiedź
Końcowe orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do badań kierowców i od tego wyniku badania można się odwołać.

Instytucją odwoławczą w przypadku WOMP jest Instytut Medycyny pracy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.