B1...B oplata za egzamin

by Michał
(Warszawa)

Mam takie pytanko,czy jeżeli zdamy egzamin na B1 ,to czy w wieku 18 lat opłata za egzamin na kategorie B zmienia się ?

.Słyszałem ,że podobno tak ...oczywiście od kolegów.Wole jednak miec konkretniejszą odpowiedź.

Moja odpowiedź
Odpada opłata za egzamin teoretyczny. Koszt egzaminu praktycznego jest taki sam. Na wszelki wypadek lepiej sprawdzić w miejscowym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.