B1 w Swidnicy

by Instruktor
(Świdnica)

SZDZ Pękała Świdnica zaprasza na kurs kat B1 ul. Traugutta .
Już w marcu ruszają szkolenia kierowców od 16 roku życia na kat B1 Zapraszamy Informacje i zapisy

Moja odpowiedź
Oferta z pewnością ciekawa.Przydałoby się zdjęcie autka na B1, na którym będzie prowadzone szkolenia.
Nie zaszkodziłoby parę szczegółów, gdzie będą przeprowadzane egzaminy państwowe oraz szkolenie.

Życzę sukcesów i wysokiej pierwszorazowej zdawalności.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nauka jazdy Dolnośląskie Wrocław.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.