B1 łuk ze slalomem pod włos

by Darek
(Wrocław Krzyki)

Mercedes Smart nie jest już zaliczany do kategorii B1 !!

Mercedes Smart nie jest już zaliczany do kategorii B1 !!

Łuk ze slalomem pod włos.
Manewr zarejestrowany podczas praktycznych zajęć we wrocławskim Kursancie. Manewr został celowo utrudniony w stosunku do "zwykłego cofania", tak aby student poradził sobie bez problemów na egzaminie państwowym w WORD-zie

Szkolony wykonał go w miarę poprawnie. W chwili obecnej jest już szczęśliwym posiadaczem kategorii B1, które zdał za pierwszym razem.


Mogę C tylko zaproponować wysyłanie swoich filmów w temacie "prawo jazdy od 16 lat", które z pewnością mogą przyczynić się do szerszego zainteresowania kategorią B1.

Wspomniany Kursant jest tego najlepszym przykładem.
"Nie taki wilk straszny, jak go malują".

Niestety po zmianach przepisów w 2013 roku Mercedes Smart nie jest już autkiem na którym, zrobisz kategorię B1. Nie spełnia on kryterium mocy silnika, która w tym przypadku jest zbyt duża.

Zobacz więcej

B1 i slalom pod włos na placu manewrowym.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.