B1 ferie zimowe 2010

by Darek
(Wroclaw)

B1 w ferie zimowe 2010 r. Głównym problemem dla prawa jazdy od 16 lat jest konieczność pogodzenia nauki oraz możliwości dodatkowych szkoleń z jazdy.

Dlatego w szkole na Weigla 12 we Wrocławiu zajęte są wszystkie soboty i niedziele oraz godziny popołudniowe w dni powszednie /od 16 do 20.00/.

Dochodzi do tego konieczność podwożenia szesnastolatków przez rodziców, po zajęciach szkolnych.

W województwie dolnośląskim ferie zimowe będą trwały od 1 lutego do 14 lutego 2010 r.
Jest to naprawdę znakomity czas na zrobienie prawka B1 !!.

Warto zapisać się już w styczniu, tak aby naukę jazdy skomasować przez ferie, a potem po zdaniu egzaminu już tylko czekać na prawo jazdy B1.

Do dyspozycji 16-latków będą dwa samochody: Smart ForTwo oraz Daihatsu Cuore. Do tego mamy kilku instruktorów z olbrzymim doświadczeniem w szkoleniu młodych ludzi.

Ponad sto przeszkolonych osób z całego woj. ze znakomitą zdawalnością /sporo ponad 95%/.
W wieku 16 lat raczej nie ma problemów z nauką poprawnej jazdy.

W zasadzie tylko w jednym przypadku, problemem była niedojrzałość emocjonalna młodego człowieka podczas egzaminu państwowego. Zdał dopiero za trzecim razem, pomimo znakomitych umiejętności jeździeckich.

Program szkolenia obejmuje 30 godzin jazdy oraz teorii. Dlatego warto już teraz podjąć decyzję, jak zagospodarować czas w trakcie ferii zimowych 2010.

Następna taka przerwa od nauki będzie dopiero w trakcie wakacji letnich. Koszt kursu na B1 to tylko 1450 zł. Na koniec możemy tylko poprosić rodziców o wyrażenie pisemnej zgody dla swoich dzieci oraz sfinansowanie kursu we Wrocławiu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.