Autko B1 Jazda z osoba dorosla ?

by Bedzik
(Łódz)

Czy mając takie prawo jazdy B1 trzeba jeździć z osoba dorosła która posiada prawo jazdy normalne ?

Moja odpowiedź
Jak na razie 2009 nie ma takiego ograniczenia w postaci konieczności jazdy z osobą dorosłą. Trudno wykluczyć, że w przyszłych nowelizacjach Kodeksu drogowego coś takiego zostanie wprowadzone.

Ma to dotyczyć również kierowców kategorii B, którzy mieli by auto w jakiś sposób oznaczone np symbolem zielonego liścia. Byłyby również organizowane specjalne kursy dokształcające w przypadku wykroczeń drogowych młodego kierowcy. Podobno dla takich kierowców naruszających przepisy ma być wprowadzone badanie psychologiczne.

W tej chwili kierowca kat B1 może przewozić nawet 4 osoby np w Daihatsu Coure. Warto się więc pośpieszyć z prawkiem jeżeli chcemy jeździć bez nadzoru rodziców.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.