Astygmatyzm na jedno oko - prawko bez okularów

by Darek
(Libiąż)

Astygmatyzm na jedno oko - prawko bez okularów

Witam. Mam astygmatyzm na jedno oko prawe -4 a lewe bez wady. Nie chodzę w okularach i nigdy mi to nie przeszkadzało w niczym. Na kursie jeździłem bez okularów i widzę wszystko bardzo dobrze, nie mam żadnych problemów z wykonywaniem manewrów i normalnej jazdy.

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę otrzymać prawo jazdy kat. "B" amatorskie bez obowiązku jeżdżenia w okularach czy soczewkach.

Odpowiedź
Wynika z tego, że jedno oko praktycznie ma wyłączoną funkcję. Jest więc bardzo prawdopodobne terminowe prawo jazdy i bez okularów.

Decyzję musi podjąć lekarz po bezpośrednim badaniu i być może po konsultacji okulistycznej, tak więc ta porada niczego nie przesądza.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.