ASTYGMATYZM a prawo jazdy kat. B

by Mateusz
(Kraków)

Kod 01.01 w prawie jazdy B kierowcy z astygmatyzmem

Kod 01.01 w prawie jazdy B kierowcy z astygmatyzmem

Witam,
mam 23lata i astygmatyzm:
OP sfera:- cylinder:+1,75 oś:85
OL sfera:+0,75 cylinder:+2,5 oś:75

Wada ta od dobrych kilku lat nie uległa zmianie, jeżdżę na wizyty kontrolne do okulisty co roku (od dobrych 16lat)

Dostałem prawo jazdy na 5lat (dokładnie na 4,5roku). Za niedługo przypada wymiana i z tym moje pytanie:

CZY MAM SZANSĘ NA PRAWO JAZDY BEZTERMINOWE?
Terminowe prawo jazdy A,B
Moja odpowiedź
@Przedłuzenie prawka terminowego na bezterminowe jest mozliwe. Tak było w przypadku dokumentu tego kierowcy, któremu wpisano ważność na 5 lat.

Bezterminowe prawo jazdy
Odzyskał on prawko bezterminowe, kiedy badania lekarskie potwierdziły brak istotnych odchyleń dotyczących jego stanu zdrowia. nie miał on jednak problemu z astygmatyzmem.

W ostateczności decyduje lekarz uprawniony do badań kierowców, od którego tak naprawdę zależy końcowa decyzja. Teoretycznie możesz się od niej odwołać, w praktyce zdarza się to bardzo rzadko.
Bezterminowe prawo jazdy
Dokument powyżej jest bezterminowy, pomimo wady wzroku oraz konieczności noszenia okularów, potwierdzonych wpisem kodu 01.06 w pozycji 12, czyli ograniczenia.

Comments for ASTYGMATYZM a prawo jazdy kat. B

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 13, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Mam bezterminowe prawo jazdy
by: Anonymous

Mam bezterminowe prawo jazdy, mimo tego, ze mam astygmatyzm (lekki). Nie przyznałam się o tym lekarzowi. Zapytał tylko, czy mam jakieś problemy ze wzrokiem, stwierdzone jakieś choroby oczu - odpowiedziałam ze nie.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Badania oczu wada wzroku.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.