Aparat Sluchowy Prawko Bezterminowe

by Grzegorz
(Polska)

Aparat słuchowy a prawo jazdy kategorii B bezterminowe

Dzień dobry!
Mam kilka pytań odnośnie częstego wymiany prawa jazdy. Jestem osobą słabosłyszącą, noszę dwa aparaty słuchowe.

Prawo jazdy posiadam od 10 lat, ale niestety muszę co pięć lat wymieniać tzn. prawo jazdy ważne
jest na 5 lat, potem znów muszę wymieniać, 70 zł prawko+ 100 lekarz który wydaje zaświadczenie oraz zdjęcia.

Jestem bardzo rozczarowany, bo
ostatnio byłem u lekarza i wydał zaświadczenie do prawa jazdy na 5 lat.
Jeżeli jestem sprawny fizycznie, nie mam problemów ze zdrowiem, nie piję i nie palę, nie noszę okularów, tyle że mam problem ze słuchem, ale noszę aparaty to dlaczego lekarz wystawia zaświadczenia do prawa jazdy
na 5 lat?
Tylko dlatego ze noszę aparaty słuchowe?

To tym bardziej powinno
lekarza zadowolić, że słyszę dzięki aparatom słuchowym, bo ja rozumiem,że jeżeli ktos jest całkowicie głuchy, ale ja nie jestem głuchy.

Jestem
rencista, dostaje 500zł renty, to z 500 zł renty mam zapłacić około 200zł za wymianę prawa jazdy? Czy takie przepisy mówią ze osoby
słabosłyszące muszą wymieniać co 5 lat prawo jazdy?
Dziękuję za odpowiedź

Moja odpowiedź
Lekarz ma prawo wydać orzeczenie terminowe. Nie ma specjalnego przepisu dotyczącego wyłącznie osób słabosłyszących z aparatami słuchowymi, lecz po prostu Rozporządzenie Ministra Zdrowia regulujące ogólnie badania kandydatów/kierowców.

Problemem są także sprzeczne zapisy w tym akcie prawnym, z jednej strony dopuszczającym do prowadzenia pojazdów kategorii B
"osoby poważnie niedosłyszące, głuche, również z wszczepem ślimakowym, lub głuchonieme mogą kierować pojazdem,..."

Z drugiej strony wymaga się wcześniej w tym samym rozporządzeniu
"słyszalność szeptu każdym uchem oddzielnie przynajmniej z odległości 3 m" co raczej wyklucza tą grupę osób.

Czyli pole manewru jest dość duże.
Niejasne jest na czym ma polegać "wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu".

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Zaproszenie Badania Kierowców Psychotesty.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?